Rūpes par Senioriem

Rūpes par saviem līdzcilvēkiem vienmēr bijusi attīstītas un veiksmīgas sabiedrības atslēga. Tas nozīmē ne tikai sociālo palīdzību valsts un pašvaldību līmenī, bet arī aktīvu sabiedrības iesaisti vienlīdzības veicināšanā. Kā vienai no sociāli neaizsargātākajām grupām, senioriem bieži vien nepieciešama ne tikai finansiāla palīdzība, bet arī emocionāls kontakts kontakts un izpalīdzīga roka ikdienas darbos.

Laimīgas vecumdienas ir mērķis, ko varam sasniegt, kopā sniedzot atbalstu un prieka brīžus mūsu senioriem. Tieši tāpēc Banknote izsludina sociālās atbildības projektu “Rūpes par senioriem”. Programmas ietvaros ik mēnesi palīdzēsim kādam Latvijas senioram ar sadzīves tehniku, mājokļa labiekārtošanu vai remontdarbiem.

 

Līdzcilvēku atbalsts pilnvērtīgai dzīvei

2018. gadā veiktā Rīgas Ekonomikas augstskolas pētījumā “Nevienlīdzības seja” konstatēts, ka lielākā senioru problēma Latvijā ir vientulība. Ikdienā tas nozīmē ne tikai atsvešinātību un kompānijas trūkumu, bet arī nespēju apgādāt sevi ar visu ikdienai nepieciešamo. Vientuļu senioru mitekļos bieži izpaliek mājokļa uzturēšanas darbi, vai trūkst tādas pirmās nepieciešamības iekārtas kā ledusskapis vai veļas mašīna.

Tā kā Banknote visu savu darbības laiku īpaši sadarbojas ar senioriem, mēs redzam iespēju dot savu artavu abu šo problēmu risināšanā. Projekta “Rūpes par senioriem” ietvaros sadarbosimies ar Latvijas Senioru Kopienu Asociāciju un pašvaldību sociālajiem dienestiem, lai reizi mēnesī nodrošinātu kādu senioru, pansionātu vai uz senioriem fokusētu nevalstisko organizāciju ar ikdienā nepieciešamām iekārtām, steidzamu remontdarbu vai palīdzību mājokļa iekārtošanā.

Šādā veidā ceram vērst sabiedrības uzmanību uz cilvēkiem, kuru pilnvērtīgai dzīvei nepieciešams neliels atbalsts. Ar savu piemēru esam gatavi pārādīt, ka pat neliels izpalīdzīgs darbs ikdienā var ievērojami uzlabot dzīves kvalitāti mūsu senioriem. Visdrīzāk, mums katram ir pazīstams kāds seniors, kuram varam palīdzēt ar iepirkumiem, kādu mājas darbi vai pat vienkārši sarunu un draudzību. Ar projektu “Rūpes par senioriem”, ceram veicināt sociālo vienlīdzību un saliedētību, mudinot katru padomāt, kā uzlabot ikdienu saviem līdzcilvēkiem.

 

Pamata partneris aktivitātēs - Latvijas Senioru Kopienu Apvienība LSKA logo