Lietots – Pārbaudīts


Ilgtspējīga rīcība – otrreizēja lietu izmantošana

Iedzīvotāju kopējam dzīves līmenim paaugstinoties, pieaug patēriņš un palielinās dabas resursu izmantošana. Lielākam cilvēku skaitam kļūst pieejamas jaunās tehnoloģijas, un to uzdevums bieži vairs nav tikai pamatvajadzību nodrošināšana vai praktiski apsvērumi. Jauna sadzīves tehnika, telefons vai dators bieži tiek pirkti  lai gan iepriekšējā manta savu mūžu vēl nav nokalpojusi. 
Tomēr ir svarīgi atcerēties, ka pieaugošā patēriņa apmierināšanai jaunu mantu ražošanas un pārstrādes procesā tiek izmantoti ierobežoti dabas resursi. Tāpēc videi draudzīga, ilgtspējīga rīcība nozīmē saudzīgu un pēc iespējas ilgstošāku tehnoloģiju izmantošanu, neveicinot pārmērīgu patēriņu. 
Visas sabiedrības interesēs ir veicināt tehnoloģiju un ierīču ilgstošāku izmantošanu. Šo sociāli atbildīgo un videi draudzīgo sabiedrības interešu īstenošana ir arī Banknotes biznesa modeļa pamatā – ar finansiālu stimulu palīdzību veicināt iedzīvotāju ieinteresētību piešķirt lietām otro dzīvi, veicināt to atkārtotu izmantošanu un apriti. 


Otrā dzīve Jūsu mantām – videi draudzīgi, ērti un izdevīgi

Viens no iemesliem, kas traucē cilvēkiem atrast jaunu saimnieku savām mantām, ir ģeogrāfiskais attālums un laiks, ko nepieciešams ieguldīt, lai lieta sasniegtu jauno īpašnieku. Banknote 11 gadu laikā veidojusi un attīstījusi 90 filiāļu tīklu tā, lai tas būtu ērti pieejams pēc iespējas plašākam iedzīvotāju lokam. Pateicoties filiāļu tīklam, Banknote var nodrošināt mantu pieejamību iedzīvotājiem visā Latvijā. Nevajadzīgas ierīces un mantas nav jāizmet vai jāļauj tām lieki aizņemt mājās vietu, jo tās vienmēr var kalpot kādam citam. Pie tam, bijušie mantu īpašnieki par to saņem arī atbilstošu finansiālo atlīdzību. 
Lai padarītu klientu iepirkšanos ērtāku, Banknote ir radījusi modernu platformu veikals.banknote.lv, kurā iespējams iegādāties vairāk nekā 20 tūkstošu kvalitatīvu mantu. Atkarībā no klienta vēlmēm iespējams pasūtīt nepieciešamo mantu ar kurjerpasta piegādi vai pārliecināties par tās stāvokli klātienē, apmeklējot tuvāko filiāli.

 


Katra manta – pārbaudīta vērtība

Katra manta, kas nonāk Banknote veikalā, tiek profesionāli pārbaudīta, izvērtējot tās tehnisko un vizuālo stāvokli. Pieredzējuši speciālisti pārbauda arī iepriekšējo īpašnieku identitāti, lai būtu pārliecība par lietu izcelsmi. 
Ne vienmēr visas ierīces iespējams turpināt izmantot, tāpēc Banknote parūpēsies arī par elektropreču nodošanu videi draudzīgai pārstrādei. Ja meistari pēc preces apskates secina, ka ieguldījumi tās tālākā izmantošanā pārsniedz potenciālo tirgus vērtību vai pēc tās vairs nav pieprasījuma, Banknote nodrošinās mantas utilizāciju.