"Atjauno savus datus un laimē 200 EUR!" loterijas noteikumi

“Atjauno savus datus un laimē 200 EUR!” loterija (turpmāk tekstā – Loterija) organizētājs ir AS DelfinGroup, reģistrācijas Nr. 40103252854, juridiskā adrese Skanstes iela 50a, Rīga LV-1013. 

Loterijas norises periods: 13.06.2022.-19.06.2022.

Loterijas norises teritorija: Latvijas Republika. 

Loterijā piedalās AS DelfinGroup klienti, kuri ir izveidojuši klienta profilu līdz 12.06.2022. plkst. 23:59, Loterijas norises periodā atjauno savu informāciju klienta profilā un piekrīt piedalīties Loterijā. 

Balvu fonds: 200 EUR (divi simti euro, nulle centi), kas tiks izlozēti pēc Loterijas perioda beigām, 21.06.2022. AS DelfinGroup veic Latvijas Republikas likumdošanā noteikto nodokļu nomaksu, kuri netiek ieturēti no balvu fonda. 

Balva tiks izlozēta pēc nejaušības principa ar datorprogrammatūras palīdzību starp lietotājiem, kuri atbilst Loterijas noteikumiem. Loterijas uzvarētājam tiks nosūtīta īsziņa uz reģistrēto tālruni un vēstule uz reģistrēto e-pasta adresi. 

Lai saņemtu balvu, Loterijas uzvarētājam līdz 31.07.2022. jāierodas AS DelfinGroup birojā Skanstes ielā 50a, Rīgā, LV-1013. Loterijas uzvarētājam, saņemot balvu, jāuzrāda derīgu personu apliecinošu dokumentu (pase vai ID karte) un jāparaksta pieņemšanas-nodošanas aktu, norādot savu bankas konta numuru, uz kuru tiks pārskaitīta balva. Gadījumā, ja Loterijas uzvarētājs neierodas saņemt balvu noteiktajā termiņā, balva paliek AS DelfinGroup īpašumā. 

Loterijas dalībnieku personas dati tiks apstrādāti tikai saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošo personas datu aizsardzības regulējumu, tostarp Vispārīgo datu aizsardzības regulu Nr.95/46/EK un tie netiks izpausti trešajām pusēm bez dalībnieka iepriekšējas atļaujas. AS DelfinGroup privātuma politika, pārziņa un tā datu aizsardzības speciālista kontaktinformācija pieejama Banknote mājaslapā sadaļā Privātuma politika

AS DelfinGroup neatbild par sekām, kas radušās kļūdainas informācijas, tostarp personas datu, sniegšanas dēļ, iespējamajiem izdevumiem, kas dalībniekiem varētu rasties saistībā ar dalību Loterijā vai laimestu saņemšanu; vai citām dalībnieka apzināti vai neapzināti pieļautām neprecizitātēm; trešo pušu rīcību vai kļūdām, kuru dēļ tiek kavēta Loterijas norise vai Balvas saņemšana. 

Konkursā nedrīkst piedalīties AS DelfinGroup darbinieki vai to pirmās pakāpes radinieki. 

AS DelfinGroup saglabā tiesības anulēt Loterijas rezultātus vai izlozēt jaunu uzvarētāju, ja atklājas, ka Loterijas dalībnieki nav ievērojuši šajos noteikumos ietvertās prasības. Ar Loterijas norisi un rezultātu paziņošanu saistītie AS DelfinGroup lēmumi ir galīgi. 

Loterijas noteikumi ir izstrādāti saskaņā ar Latvijas Republikas tiesību aktiem, un jebkuri strīdi tiek izskatīti saskaņā ar Latvijas Republikas likumdošanu. 

Gadījumā, ja radušies jautājumi vai neskaidrības, lūdzam sazināties ar AS DelfinGroup, sūtot ziņu uz e-pastu info@banknote.lv.